Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Ở Xã Hiền Quan huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ có mộ Tứ Vị Đại Vương - tương truyền là 4 vị Đại vương họ Hà từ thời Vua Hùng trên 2000 năm trước.

Theo truyền thuyết thì đây chính là nơi Thủy tổ của họ Hà Việt Nam và hiện tại ở xã Hiền Quan vẫn còn mộ của 4 vị Đại Vương này và bên trong Đình Làng có những sắc phong rất quý giá về 4 vị Đại Vương họ Hà này.

4 Vị đã có công lớn với nhân dân nên được dân tôn thành các vị Hoàng Làng và được các triều Vua sắc phong sau này.

Hiền Quan hiện nay cả xã đều là người họ Hà.


Hội Đồng Họ Hà Việt Nam năm 2012 cũng đã về Viếng mộ Tứ vị Đại Vương


Mộ của tứ vị Đại vương hiện được xây cất quy mô và cổ kính


Cụ Lợi cố Chủ tịch Ban Liên Lạc họ Hà (cũ) nay là Hội Đồng họ Hà cùng toàn thể BLL đã về viếng mộ các vị Đại Vương.


Fanpage họ Hà

Bài hát về họ Hà

ĐỌC NHIỀU NHẤT